2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

Crown Energy är ett internationellt bolag inom olje- och gasindustrin samt fastighetsindustrin med verksamhet i Afrika och Mellanöstern. Koncernen består av två affärsområden – Energy, samt Asset Development and Management.

Affärsområdet ASSET Development and MANAGEMENT utvecklar och erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder och kontor samt mervärdesskapande tjänster, såsom säkerhet, transport och telekommunikation till internationella företag inom olje- och gasindustrin. Crown Energy skapar värdetillväxt och lönsamhet genom att erbjuda ett unikt one-stop-shop-koncept där uthyrning och servicetjänster genererar löpande intäkter från stora internationella kunder.

Verksamheten har funnits i över 15 år. Portföljen består av 16 fastighetstillgångar, fördelade på ägda fastigheter och leasade tillgångar. Leasingkontrakten består av längre och kortare kontrakt med hyresgäster och markägare, med varierad löptid (ca 5-15 år) och förlängs regelbundet. Kunderna är några av världens ledande olje- och gasbolag, med hög kreditvärdighet.

Inom affärsområdet Energy skapas värdetillväxt genom att utveckla och prospektera oljetillgångar i underexploaterade områden för att senare introduceras till lämplig aktör för vidareutveckling och produktion. Portföljen består idag av tillgångar i Afrika och Mellanöstern;

sydafrika – offshore prospekteringslicens innefattande en fyndighet med betingade resurser färdiga för utvärderingsborrning. Ytterligare prospekt inom licensområdet gör att stor potential kan tillskrivas licensen. Bolaget har ingått ett utfarmningsavtal som innebär att kvarvarande licensandelar är finansierade för borrning en brunn. Avtalet innebär att Crown Energy behåller 10 procent av licensen.

madagaskar – onshore prospekteringslicens på västra delen av ön. Efter seismiska och geologiska undersökningar, har ett flertal strukturer kunnat identifieras. Fortsatt arbete innefattar borrningar, för vilka Crown Energy söker en partner.

EKVATORIALGUINEA – offshore prospekteringslicens i Rio Munisänkan. Licensen innehåller bekräftade fyndigheter som dessutom är omgärdade av ett flertal strukturer med potential till ytterligare fyndigheter.

irak – onshore prospektering- och produktionslicens över ett område på 24 000 kvadratkilometer beläget i norra Irak, sydväst om Kurdistan. På licensområdet finns redan åtskilliga betydande fyndigheter, men även stora oexploaterade områden med hög potential.

För att effektivt förvalta och utveckla Bolaget, läggs fokus på följande faktorer: tillgångsstrategi, kostnader, erfarenhet och kompetens. Tillgångarna väljs utifrån en väl definierad urvalsprocess som omfattar såväl tekniska som geografiska kriterier och bidrar till en väl avvägd riskprofil. Crown Energy har en kostnadseffektiv organisation, där lämplig partner tar vid för fortsatt finansiering av stora operationella aktiviteter såsom borrningar och utbyggnad. Bolaget har kontor i Stockholm och London och organisationen består av personer med lång erfarenhet och hög kompetens inom olje- och gasindustrin

Värdetillväxt skapas genom att utveckla tillgångar i tidiga faser för att i en förlängning introduceras till lämplig aktör inom oljeoch gasindustrin för vidareutveckling och produktion.

Tillgångsrapport

Den 28 september 2017 offentliggjordes en ny Competent Persons Report (”CPR”) över Crown Energys projekt i Irak, Ekvatorialguinea, Sydafrika och Madagaskar. Rapporten är upprättad av Crown Energys chefsgeolog och prospekteringschef Peter Mikkelsen och sedermera vidimerad av Dunmore Consulting som är en så kallad kvalificerad person (”Qualified person”) och registrerad hos Society of Petroleum Engineers. Rapporten har upprättats enligt gängse regler och internationell standard (Society of Petroleum Engineers Petroleum Resources Management System of 2007 (”SPE PRMS 2007”)).

Projektöversikt

Region

Working interest (andel)

Stadie

Betingade resurser 2C, brutto (mmboe)

Prospektiva resurser, brutto (mmboe)

Crown Energys andel i licensen, prospektiva och 2C (mmboe)

Ekvatorialguinea - Block P

5%

Prospekterings / Utbyggnad

18

142

7

Sydafrika - Block 2B

10%

Prospektering

37

376

38

Madagaskar - Manja Block 3108

100%

Prospektering / Utvärderingen

-

1 071

1 071

Irak - Salah ad-Din

60%

Prospektering / Utvärdering / Utbyggnad

181

2 611

1 567

Totalt

236

4 200

2 683

Alla resurser är angivna i mmboe (miljoner fat oljeekvivalenter). Crown Energy beräknar reserver och resurser i enlighet med Society of Petroleum Engineers Petroleum Resources Management System of 2007.

Crown Energy AB (publ)

Norrlandsgatan 18, 111 43 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598