2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

Madagaskar är beläget utanför Afrikas östkust och har historiskt sett varit underexploaterat när det gäller olja och gas. Vissa fynd av olja finns i Madagaskar i form av tung olja vilket bevisar att det finns ett fungerande petroleumsystem i regionen. Under senare år har aktiviteterna vad gäller prospektering ökat beroende på att fynd av både olja och gas gjorts på andra håll i Östra Afrika, bland annat i Uganda, Kenya, Tanzania och Mocambique.

Manjablocket är beläget på västra delen av Madagaskar och omfattar en total yta på 7 180 kvadratkilometer. Ett flertal strukturer har kunnat identifieras av vilken den största ligger i nordvästra delen av licensen. Denna struktur kan tänkas innehålla upp till cirka 1 250 miljoner fat olja. Strukturen är belägen på 3 500 meters djup. I södra delen av licensen har under 1950-talet fynd av gas gjorts och under de senaste åren har i en angränsande licens söderut större gasfynd gjorts.

Crown Energy har kommit överens med OMNIS, olje- och gasmyndigheten för Madagaskar, om en förlängning av licensen med fyra år, fram till 15 november 2019. Arbetsåtagandet under de första två åren innefattar en så kallad FTG-undersökning (Full Tensor Gravity) över licensområdet, följt av frivillig ytterligare 2D-seismik. Under den andra tvåårsperioden är tanken att det senast skall genomföras prospekterings-borrningar på licensen. Avtalet var villkorat ett slutligt medgivande från oljeministeriet i Madagaskar, vilket erhölls i mars 2016.

Nästa steg i utvecklingen av licensen är att borra en brunn i Ambatolava beläget i nordvästra delen av licensen. I enlighet med Bolagets strategi söks samarbete med andra bolag som kan finansiera borrningen.

Licens: Block 3108 "Manja", Madagascar

Operatör: Amicoh Resources Ltd (dotterbolag till Crown Energy Ventures Corporation)

Andel (working interest): 100%

Övriga partners: -

Manja Block 3108 - Madagaskar

Region

Betingade resurser 2C (brutto) mmboe

Prospektiva resurser (brutto) mmboe

Totala resurser (brutto) mmboe

Working interest (netto) mmboe

Prospektering

-

1 071

1 071

1 071

Crown Energy's working interest (WI), det vill säga andel i licensen, uppgår till 100%.

Alla resurser är angivna i mmboe (miljoner fat oljeekvivalenter). Crown Energy beräknar reserver och resurser i enlighet med Society of Petroleum Engineers Petroleum Resources Management System of 2007.

Crown Energy AB (publ)

Norrlandsgatan 18, 111 43 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598