2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

Licensen omfattar hela regionen Salah ad-Din, om cirka 24 000 kvadratkilometer, i norra Irak. Licensen innehåller ett flertal existerande oljefält, exempelvis Ajeel, Hamrin, Tikrit och Balad.

Trots de stora och uppenbart kommersiella fyndigheterna, har enbart begränsad produktion skett. Aktiviteterna har under de senaste 20 åren varit begränsade till följd av den politiska instabiliteten. För närvarande utförs inga arbeten på licensområdet med hänsyn till det säkerhetspolitiska läget i regionen och övriga arbeten som genomförs berör främst licensvillkor och planerad framtida strategi. Utöver de ovan nämnda stora oljefälten, finns även ett större antal fält som även de har borrats och till viss del testats. Dessa fält är av intresse för att undersöka om de kan sättas i produktion. 

positiv utveckling i Irak i allmänhet samt i regionen i synnerhet. Det har noterats att regionerna har fått ett större inflytande över sina egna tillgångar från Bagdad. Eftersom Crown Energys licens är kontrakterad med Salah ad-Din-regionen, är detta en bra och positiv utveckling för Crown Energy. 

Crown Energy ser fortsatt positivt på och har förhoppning om en förbättrad framtid för Irak i allmänhet och i Salah ad-Din i synnerhet. Licensen är extremt rik på oljetillgångar och omfattar ett stort antal oljefält, där vissa är, eller har varit i produktion och många antingen är i behov av återställning eller utveckling. Under långa perioder har det varit omöjligt att verka i området, men detta har nu ändrats; säkerhetsläget är bättre, regionen är nästan helt fri från oroshärdar och regionerna har större inflytande. Crown Energys förhoppning är att under 2018/2019 kunna återuppta visst arbete i Salah ad-Din.

Licens: Salah ad-Din, Irak

Operatör: Crown Energy Iraq AB

Andel:  60%

Övriga partners: Salah ad-Din Provincial Government

Salah ad-Din, Irak

Stadie

Betingade resurser 2C (brutto) mmboe

Prospektiva resurser (brutto) mmboe

Totala resurser (brutto) mmboe

Working interest (netto) mmboe

Prospektering/Utvärdering/Utbyggnad

174

2 683

2 857

1 714

Crown Energy's working interest (WI), det vill säga andel i licensen, uppgår till 60%, i enlighet med senast upprättad CPR från juli 2016.

Alla resurser är angivna i mmboe (miljoner fat oljeekvivalenter). Crown Energy beräknar reserver och resurser i enlighet med Society of Petroleum
Engineers Petroleum Resources Management System of 2007.

Crown Energy AB (publ)

Norrlandsgatan 18, 111 43 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598