2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

Block P, Ekvatorialguinea, ligger i nära anslutning till fastlandet inom Rio Muni-sänkan, vilken innehåller bekräftade fyndigheter såsom det oljerika Ceibafältet och fälten i block G.

Licensområdet ligger i nära anslutning till fastlandet inom den så kallade Rio Muni-sänkan, vilken innehåller bekräftade fyndigheter såsom det oljerika Ceibafältet och fälten i block G. Dessa fält, som ligger cirka 50 kilometer söderut, har reserver om cirka 500 miljoner fat olja. En till Ceibafältet och fälten i block G liknande sandreservoar har identifierats och verifierats i Venus-fältet i Block P. Tidigare genomförda prospekteringsborrningar har också indikerat möjligheter till oljeförekomster inom till Venus-fältet närliggande områden. Block P har bevisade oljefyndigheter och befinner sig således i den senare fasen av Crown Energys affärsmodell. 

I september 2012 lämnade licensoperatören in en utbyggnadsplan (POD) för Venus-fältet och dess omgivning till myndigheterna för godkännande. Efter att ansökan skickats in, fördes en dialog mellan delägarskapet och myndigheterna, vilket resulterade i att ingen POD blev godkänd vid den tidpunkten. Däremot resulterade diskussionerna i en förändring i licensytan. Block P delades upp i en så kallad Provisional Discovery Area (”PDA”), innefattande det befintliga fältet Venus och andra potentiella prospekt, och i en Non Provisional Discovery Area (”non PDA”), innefattande övriga prospekt inom Block P. Vid den tidpunkten valde Crown Energy att koncentrera sitt ägande till PDA-området och drog sig ur Non PDA-området. Detta gjordes för att fokusera resurser på det område inom Block P som har störst potential att komma till utbyggnad.

Licens: Block P (PDA), Ekvatorialguinea

Operatör: GE Petrol

Andel (working interest): 5%

Övriga partners: GE Petrol (58,4%), Atlas Petroleum (5,6%) och Vaalco Energy Inc (31%)

Block P (PDA) - Ekvatorialguinea

Stadie

Betingade resurser 2C (brutto) mmboe

Prospektiva resurser (brutto) mmboe

Totala resurser (brutto) mmboe

Working interest (netto) mmboe

Utbyggnad

18

142

160

8

Crown Energy's working interest (WI), det vill säga andel i licensen, uppgår till 5%.

Alla resurser är angivna i mmboe (miljoner fat oljeekvivalenter). Crown Energy beräknar reserver och resurser i enlighet med Society of Petroleum Engineers Petroleum Resources Management System of 2007.

Crown Energy AB (publ)

Norrlandsgatan 18, 111 43 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598