2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

Översikt operationella och finansiella risker

I dessa avsnitt beskrivs de operationella och finansiella risker som presenterats i årsredovisningen 2015. Ibland hänvisas till specifika noter i årsredovisningen för mer detaljerade analyser.

Operationella risker

Crown Energys verksamhet är föremål för alla de risker och osäkerheter som verksamheter inriktade på prospektering samt förvärv, utbyggnad, produktion och försäljning av olja och gas är förknippade med. Dessa operationella risker kan inte ens med en kombination av erfarenhet och kunskap samt noggrann utvärdering helt undvikas.

Finansiella risker

Crown Energy utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker. Bolagets övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på resultat och likviditet p.g.a. finansiella risker.

 

Crown Energy AB (publ)

Skeppargatan 27, 114 52 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598