2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

Aktieägare per 30 september 2018

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår, per den 30 september 2018 till 477 315 350, varav samtliga är stamaktier. Det totala antalet röster uppgår till 477 315 350.

Bolagets aktie är noterad på NGM Equity. De största aktieägarna med inflytande genom styrelse- och/eller ledningsansvar äger per 30 september 2018 tillsammans 87,7 procent av det totala aktiekapitalet. Se aktieägarlista nedan:

Aktieägare

Antal aktier

Andel aktier (%)

Antal röster

Andel röster (%)

YBE Ventures Ltd

343 817 971

72,0

343 817 971

72,0

Cement Fund SCSp

63 000 000

13,2

63 000 000

13,2

Andreas Forssell, privat, via bolag och via kapitalförsäkring

8 404 609

1,8

8 404 609

1,8

Alan Simonian, privat, genom familj och via bolag

3 429 521

0,7

3 429 521

0,7

Övriga aktieägare

58 663 249

12,3

58 663 249

12,3

Totalt

477 315 350

100,0

477 315 350

100,0

Bolagets stamaktier handlas på NGM Equity under kortnamnet CRWN med ISIN-kod SE0004210854. Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på Bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter genom Cisions nyhetstjänst, se www.cision.se

Crown Energy AB (publ)

Norrlandsgatan 18, 111 43 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598