2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

Aktieägare per 31 mars 2018

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår, per den 31 mars 2018 till 477 315 350, varav samtliga är stamaktier. Det totala antalet röster uppgår till 4 773 153 500.

Bolagets stamaktie är noterad på NGM Equity. De fem största aktieägarna äger vid äger per 31 mars 2018 tillsammans 91,6 procent av det totala aktiekapitalet. Se aktieägarlista nedan:

Aktieägare

Antal aktier

Andel aktier (%)

Antal röster

Andel röster (%)

Yoav Ben-Eli, via bolag

343 817 971

72,0

3 438 179 710

72,0

Cement Fund SCSp

63 000 000

13,2

630 000 000

13,2

Veronique Salk

14 519 404

3,0

145 194 040

3,0

Andreas Forssell, privat, via bolag och via kapitalförsäkring

8 404 609

1,8

84 046 090

1,8

Comtrack Ventures Ltd

7 501 988

1,6

75 019 880

1,6

Övriga aktieägare

40 071 378

8,4

400 713 780

8,4

Totalt

477 315 350

100,0

4 773 153 500

100

Bolagets stamaktier handlas på NGM Equity under kortnamnet CRWN med ISIN-kod SE0004210854. Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på Bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter genom Cisions nyhetstjänst, se www.cision.se

Crown Energy AB (publ)

Norrlandsgatan 18, 111 43 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598