2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

Aktieägare per 30 september 2021

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår, per den 30 september 2021 till 477 315 350, varav samtliga är stamaktier. Det totala antalet röster uppgår till 477 315 350.

Bolagets aktie är noterad på NGM Equity. De största aktieägarna med inflytande genom styrelse- och/eller ledningsansvar äger per 30 september 2021 (och därefter kända förändringar) tillsammans 86 procent av det totala aktiekapitalet. Se aktieägarlista nedan:

Aktieägare

Antal aktier och röster

Andel aktier och röster (%)

YBE Ventures Ltd

343 817 971

72,0

Cement Fund SCSp

63 000 000

13,2

Alan Simonian, privat, genom familj och via bolag

3 429 521

0,7

Övriga aktieägare

67 067 858

14,1

Totalt

477 315 350

100,0

Bolagets stamaktier handlas på NGM Equity under kortnamnet CRWN med ISIN-kod SE0004210854. Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på Bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter genom Cisions nyhetstjänst, se www.cision.se

Crown Energy AB (publ)

Skeppargatan 27, 114 52 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598