2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

STYRDOKUMENT

Som nämnts tidigare styrs licensoperatörer och delägare av licens- och samarbetsavtal samt eventuella lokala lagstiftningar vad gäller miljö och arbetsvillkor. Utöver detta har Crown Energy antagit interna koncernpolicys inom följande områden:

  • Samhällsansvar och etik
  • Miljö och hållbarhet
  • Ekonomi
  • Personal
  • Information
  • Bolagsstyrning

Koncernen strävar efter att efterfölja bästa tillgängliga praxis, även om den skulle gå utöver vad lokala lagar föreskriver.

Crown Energy AB (publ)

Skeppargatan 27, 114 52 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598