2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

SAMHÄLLSANSVAR
Samhällsansvar innebär för Crown Energy att bidra såväl socialt som ekonomiskt till utvecklingen i länder och regioner där vi bedriver vår verksamhet. Som ett oljebolag inom prospektering kan vi bidra till den långsiktiga samhällsutvecklingen om kommersiella fyndigheter görs.

Det är samtidigt viktigt för oss att social och ekonomisk tillväxt inte sker till priset av segregerade och ojämlika samhällen. Samhällsansvar för Crown Energy innefattar även att vi värnar om de mänskliga rättigheterna i alla situationer, såväl direkt (människor kopplade till vår verksamhet) som indirekt (lokala samhällen i regionerna där vi verkar).

I licensavtalen finns till viss del krav vad gäller ansvar för lokala samhällen. Crown Energy har även antagit interna policys vad gäller samhällen och mänskliga rättigheter.

Normalt ingår i den årliga licensavgiften en andel som avser utbildning. Dessa pengar syftar till att utbilda och fortbilda medarbetare vid myndigheter som berörs av olje- och mineralverksamhet i respektive länder.

Vad gäller lokalt samhällsengagemang har Crown Energy för avsikt att initiera detta när vi väl har operativ verksamhet på plats i de länder och regioner, både där vi är operatör och delägare i licens.

Crown Energy AB (publ)

Skeppargatan 27, 114 52 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598