2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

ÖPPENHET OCH ETIK
För Crown Energy betyder öppenhet och etik att bedriva verksamheten på ett lagligt och professionellt sätt och att fatta etiska affärsbeslut. Vi vill att verksamheten ska vila på respekt, ärlighet och integritet. Att arbeta på ett etiskt sätt innefattar för oss bland annat att vi arbetar mot korruption och alla former av mutor och underlättande av betalningar. Vi förväntar oss även att våra motparter (myndigheter, leverantörer och operatörer av licenser med flera) följer samma normer.

Crown Energy är medvetet om att vi bedriver, och kan komma att utöka, verksamhet i länder som präglas av politisk, social och ekonomisk instabilitet, såsom krig och allmän social eller politisk oro. Detta innefattar även förekomsten av korruption.

Crown Energy är en liten organisation och styrelsen arbetar kontinuerligt med att föra fram Crown Energys grundläggande synsätt i verksamheten. Styrelsen har antagit policys avseende affärsetik och anti-korruption och dessa ska efterföljas av såväl personal som konsulter. För att få vägledning vid behov, använder sig Crown Energy bland annat av OECDs verktyg (vägledning) för företags riskhantering i länder med svaga regeringar.

EITI (the Extractive Industries Transparency Initiative) är en frivillig global rapporteringsstandard för företag verksamma i utvinningsindustrin. EITI verkar för att främja öppenhet och ansvarig förvaltning av naturresurser. Vissa länder har valt att implementera EITI Standard för att säkerställa full redovisning av skatter och övriga betalningar till myndigheter och syftet är att motverka korruption och öka öppenheten. Den 1 januari 2016 implementerade Sverige en lag som har ursprung i EITI och kräver rapportering av betalningar till myndigheter. Rapportering ska ske till Bolagsverket och rapportkravet gäller för räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2015. Sverige är dock fortfarande inte medlem i EITI. Madagaskar är däremot ett kandidatland till EITI, vilket innebär att Crown Energy årligen rapporterar betalningar till myndigheter även där. Även Irak är anslutet till EITI.

Crown Energy AB (publ)

Skeppargatan 27, 114 52 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598