2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

MILJÖ
Crown Energy strävar efter att minimera skadliga avtryck vid genomförandet av vår verksamhet. Där det är möjligt ska vi motverka, eller i allt övrigt väsentligt minimera, reducera eller återställa skador på miljö som ett resultat av vår verksamhet.

Crown Energys samtliga licenser befinner sig i tidiga skeden i en normal prospekterings- och produktionslivscykel. Då Crown Energy inte för närvarande bedriver någon olje- och gasproduktion, begränsas de miljörisker som normalt är sammankopplade med olje- och gasindustrin. Däremot innebär även de aktiviteter som bedrivs inom prospekterings- och utvärderingsskedet att miljön kan påverkas på ett negativt sätt. Exempel på detta är vid genomförandet av seismikundersökningar och provborrningar. Denna typ av aktiviteter kan påverka såväl natur- som djurliv. 

Vad gäller miljöansvaret i vår verksamhet, styrs Crown Energy främst av befintliga licensavtal, både direkt (där vi är operatörer) och indirekt (där vi ej är operatörer). Licensavtalets miljökrav på exempelvis förberedande miljöstudier, borrningar och återställning av områden baseras oftast på respektive lands miljölagstiftning och lagar för oljeproduktion, och som nämnts tidigare har idag de flesta länder en stark miljölagstiftning och starka miljökrav. Ett exempel på vad som görs för att minimera eventuella negativa miljöpåverkningar, är så kallade Environmental Impact Assessments (EIA). Detta är miljöstudier som utförs innan större aktiviteter startar på en licens, exempelvis innan seismiska undersökningar och provborrningar. Denna typ av miljöstudier är oftast krav i enlighet med licensavtalet.

Crown Energy AB (publ)

Skeppargatan 27, 114 52 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598