2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

Två affärsområden

Crown Energy kommer efter Förvärvet att bestå av två affärsområden – Energy och Asset Development and Management. Förvärvet gör Crown Energy till en större aktör inom olje- och gasindustrin och skapar samtidigt stor tillväxtpotential för de båda affärsområdena genom expansion på befintliga och nya marknader.

Andreas Forssell, VD, Crown Energy i pressmeddelande den 10 november 2016:

”Jag bedömer affären vara mycket bra för alla aktieägare och det är onekligen ett stort steg för Crown Energy. Jag har sedan en längre tid kommunicerat att Crown Energy tittar på olika verksamheter med kassaflödesgenererande affärer och detta har resulterat i ett förvärv av ESI Group. Vi får in ett välskött bolag som är lönsamt och har stor tillväxtpotential. Det starka kassaflödet ökar också våra möjligheter att utveckla befintlig verksamhet i Crown Energy då slutmarknaden i prospekteringsverksamheten och i fastighetsserviceverksamheten i mångt och mycket består av samma bolag och kunder, dvs. olje- och gasindustrin. Som ett större gemensamt bolag ser vi nya möjligheter att förverkliga framtida affärer inom båda affärsområden."

Yoav Ben-Eli, grundare och ägare till ESI Group i dagsläget, i pressmeddelande den 10 november 2016:

”Att bli en del av Crown Energy, som är ett noterat bolag, gör att vi får större tillgång till den internationella kapitalmarknaden, vilket är viktigt för att verksamheten ska kunna växa ännu snabbare och för vidare expansion. Jag ser också stora fördelar för Crown Energys befintliga verksamhet när den nu får tillgång till det nätverk vi har bland de stora aktörerna på olje- och gasmarknaden."

Crown Energy AB (publ)

Norrlandsgatan 18, 111 43 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598