2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

Motiv till samgåendet

  • Crown Energy blir en större och mer betydande aktör inom olje- och gasindustrin och får ett positivt kassaflöde och en diversifierad verksamhet vilket innebär en minskad risk.
  • Ökade möjligheter att kapitalisera på befintliga tillgångar genom starkare finansiell ställning och kundrelationer med flera av världens ledande olje- och gasföretag.
  • Ökad möjlighet till expansion av fastighets- och serviceverksamheten genom tillgång till den internationella kapitalmarknaden som ett publikt bolag.

Crown Energy AB (publ)

Norrlandsgatan 18, 111 43 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598