2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

Crown Energy AB (publ) har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i ESI Group SA som i sin tur äger och förvaltar fastighetstillgångar i Angola, värderade till 910 miljoner kronor. Den förvärvade verksamhetens affärsidé är att hyra ut bostäder och kontor samt erbjuda kringtjänster till personal främst inom olje- och gasindustrin. Här kan du inhämta information om förvärvet.

Presentation

Crown Energy har upprättat en presentation som förklarar förvärvet och den förvärvade verksamheten. Klicka nedan för att läsa och ladda ned presentationen:

I höger kolumn återfinns det pressmeddelande som skickades ut i samband med att transaktionen offentliggjordes, samt kallelse till extra bolagsstämma.

Affären i korthet

  • Crown Energy förvärvar en portfölj med fastighetstillgångar i Angola, med  en total värdering på MSEK 910, varav MSEK 507 för kassaflödesgenererande tillgångar och MSEK 403 i nettovärdering för en ny fastighet redo att hyras ut fr.o.m. 1 jan 2017.
  • Intäkter på ca MSEK 150 och med ett EBITDA-resultat om ca MSEK 100, baserat på utfall och prognos för helår 2016.
  • Crown Energy betalar ca 5 ggr EBITDA för uthyrda fastighetstillgångar. Nybyggd fastighet värderas utifrån nerlagda investeringar.

Den 10 november 2016 offentliggjorde Crown Energy att Bolaget ingått avtal med YBE Ventures Ltd (”YBE Ventures”) om förvärv av samtliga aktier i ESI Group SA (”ESI Group”) som i sin tur äger och förvaltar fastighetstillgångar i Angola, värderade till 910 miljoner kronor (”Förvärvet”). Den förvärvade verksamhetens affärsidé är att hyra ut bostäder och kontor samt erbjuda kringtjänster till personal främst inom olje- och gasindustrin. Kunderna är några av världens ledande oljebolag. Betalning förslås ske genom emission av cirka 364 miljoner C-aktier som åsätts ett värde om 2,50 kronor per nyemitterad aktie. Förvärvet och emissionen av aktier är villkorade av beslut från extra bolagsstämma som hölls den 12 december 2016.

 

Crown Energy AB (publ)

Norrlandsgatan 18, 111 43 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598