2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

Crown Energy AB (publ) ingick i november 2016 avtal om förvärv av samtliga aktier i ESI Group SA som i sin tur äger och förvaltar fastighetstillgångar i Angola. Den förvärvade verksamhetens affärsidé är att hyra ut bostäder och kontor samt erbjuda kringtjänster till personal främst inom olje- och gasindustrin.
Förvärvet slutfördes 30 juni 2017 och här finner du information om förvärvet.

Presentation

Crown Energy har upprättat en presentation som förklarar förvärvet och den förvärvade verksamheten. Klicka nedan för att läsa och ladda ned presentationen:

I höger kolumn återfinns pressmeddelanden som skickats ut med anledning av affären.

Affären i korthet

  • Crown Energy förvärvar en portfölj med fastighetstillgångar i Angola, med  en total värdering på MSEK 910, varav MSEK 507 för kassaflödesgenererande tillgångar och MSEK 403 i nettovärdering för en ny fastighet redo att hyras ut fr.o.m. 1 jan 2017.
  • Intäkter på ca MSEK 150 och med ett EBITDA-resultat om ca MSEK 100, baserat på utfall och prognos för helår 2016.
  • Crown Energy betalar ca 5 ggr EBITDA för uthyrda fastighetstillgångar. Nybyggd fastighet värderas utifrån nerlagda investeringar.

Den 10 november 2016 offentliggjorde Crown Energy att Bolaget ingått avtal med YBE Ventures Ltd om förvärv av samtliga aktier i ESI Group SA som i sin tur äger och förvaltar fastighetstillgångar i Angola, värderade till 910 miljoner kronor. Den förvärvade verksamhetens affärsidé är att hyra ut bostäder och kontor samt erbjuda kringtjänster till personal främst inom olje- och gasindustrin. Kunderna är några av världens ledande oljebolag. Betalning förslås ske genom emission av cirka 364 miljoner C-aktier som åsätts ett värde om 2,50 kronor per nyemitterad aktie.

I slutlig avräkning av förvärvet bestäms exakt antal C-aktier som kommer att omvandlas till stamaktier och som kommer att tas upp till handel på NGM Equity. Då bestäms också exakta utspädningseffekten av transaktionen.

 

Crown Energy AB (publ)

Norrlandsgatan 18, 111 43 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598