2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

Crown Energy genom dotterbolag ESI Group SA äger och förvaltar fastighetstillgångar. Verksamhetens affärsidé är att efter kundens behov bygga och hyra ut bostäder och kontor samt erbjuda kringtjänster till personal främst inom energisektorn.

Utökad information avseende bolagets fastighetstillgångar

På den här sidan finner ni också en bilaga till pressmeddelande som Crown Energy AB publicerade den 9 november 2018. Denna bilaga innehåller fördjupad information om Bolagets affärsområde Asset Development & Management. Den finansiella informationen inkluderar nya nyckeltal som inte är baserade på redovisningsmässiga principer, men ger en fördjupad information till marknaden om Bolagets service- och fastighetsverksamhet.
Den utökade informationen påverkar ej Bolagets finansiella resultat och innebär ingen förändring i redovisningsprinciper.
Syftet är att Crown Energy bedömer informationen som relevant för aktiemarknaden och informationen avser att möjliggöra en
mer effektiv och relevant bedömning av bolagets finansiella ställning och utveckling.

Informationen inkluderar mått som ej är definierade enligt IFRS eller andra tillämpliga regler för finansiell rapportering. Vissa mått är finansiella och omfattas av European Securities and Markets Authoritys (ESMA) riktlinjer om Alternativa Nyckeltal och andra omfattas inte av ESMAs riktlinjer. Samtliga nyckeltal har definierats i slutet av detta dokument. Den presenterade informationen innehåller inga prognoser.

Crown Energy AB (publ)

Norrlandsgatan 18, 111 43 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598