2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

ESI Group - fastighetsutveckling och förvaltning

ESI Groups affärsidé består i att utveckla och erbjuda specialanpassade lösningar avseende (personal) bostäder och kontor till företag främst inom olje- och gasindustrin. Deras erbjudande innefattar allt från projektering och byggnation till förvaltning och andra mervärdesskapande tjänster, som exempelvis säkerhet, transport, telekommunikation, catering och rekreationsanläggningar. Verksamheten har funnits i cirka 15 år och grundades av nuvarande ägare Yoav Ben-Eli.

Portföljen består av 20 fastighetstillgångar, fördelade på fastigheter och hyreskontrakt. Hyreskontrakten består av längre och kortare kontrakt med hyresgäster och markägare, med varierad löptid (ca 5-15 år) och förlängs regelbundet. Kunderna är några av världens ledande olje- och gasbolag, med hög kreditvärdighet.

Verksamheten har hyres- och serviceintäkter på cirka 150 miljoner kronor och ett EBITDA-resultat om cirka 100 miljoner kronor, baserat på utfall och prognos för helår 2016. Intäkter tillfaller Crown Energy från och med 1 januari 2017.

 

Crown Energy AB (publ)

Norrlandsgatan 18, 111 43 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598