2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

Crown Energy Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern.
Bolaget skapar värde genom två affärsområden; Asset Development and Management samt Energy.

Inom affärsområde Asset Development and Management erbjuder bolaget ett one- stop-shop-koncept avseende bostäder, kontor och kringtjänster till internationella företag. Affärsområdet Energy fokuserar på prospekteringsmöjligheter med stor potential avseende utvinningsbara reserver.

Affärsmodell

Crown Energy erbjuder specialanpassade lösningar avseende bostäder och kontor, samt utveckla olje- och gastillgångar genom prospektering och vidareförädling, initialt i Afrika och Mellanöstern. Värdetillväxt skapas genom att erbjuda internationella företag ett one-stop-shop-koncept avseende bostäder, kontor  och  kringliggande  tjänster,  samt  att utveckla tillgångar i  tidigare faser för  att i  en  förlängning introduceras till lämplig aktör inom olje- och gasindustrin för vidareutveckling och produktion.

Organisation och medarbetare

Crown Energys huvudkontor är beläget i Stockholm men Bolaget har även kontor i Luanda, London, Luxemburg samt projektkontor i Sydafrika och på Madagaskar.

Crown Energy-koncernen har i dagsläget totalt 18 anställda. Teknisk expertis, personal på projektkontor etc. anlitas på konsultbasis

Crown Energy AB (publ)

Skeppargatan 27, 114 52 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598