2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

Affärsidé

Crown Energy ska genom förvärv och prospektering utveckla olje- och gasprojekt i underexploaterade områden. Värdetillväxt skapas genom att utveckla tillgångar i tidiga faser för att i en förlängning introduceras till lämplig aktör inom olje- och gasindustrin för vidareutveckling och produktion.

Mål

Crown Energys mål är att bli en oberoende olje- och gas aktör med en betydande reserv- och resursbas samt upprätthålla en balanserad portfölj av utvecklings- och prospekteringstillgångar.

Strategier

Bolagets strategi utgår från den övergripande målsättningen att generera högsta möjliga avkastning till aktieägarna med en välavvägd riskmedvetenhet.

  • Crown Energy skall dra nytta av egna och andra aktörers erfarenheter för att noga välja ut prospekteringsområden där chansen för oljefynd är hög.
  • Crown Energy skall eftersträva en god riskspridning, såväl geografisk som geologisk, samt eftersträvar farm out-möjligheter som exit-strategi för att kapitalisera så långt som möjligt på sina tillgångar.
  • Crown Energy har för avsikt att driva flera parallella projekt för att därigenom skapa riskspridning.

Vision

Crown Energys vision är att på sikt bli en stor och lönsam aktör på den internationella olje- och gasmarknaden.

Crown Energy AB (publ)

Norrlandsgatan 18, 111 43 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598