2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

Offshore prospekteringslicens innefattande en fyndighet med
betingade resurser färdiga för utvärderingsborrning. Ytterligare
prospekt inom licensområdet gör att stor potential kan tillskrivas
licensen. Bolaget har ingått ett utfarmningsavtal som innebär att
kvarvarande licensandelar är finansierade för borrning av en brunn.

Bolagets prospekteringsblock i Sydafrika är beläget till havs vid Atlantkusten strax söder om gränsen till Namibia. På prospekteringsområdet har det tidigare gjorts ett mindre fynd av olja. Nästa steg i vidareförädlingen i denna licens ska därför vara att borra utvärderingsbrunn för att fastställa storlek, utbredning, produktionsvolymer och därigenom fastställa att detta är ett kommersiellt starkt oljeprojekt.

En analys av fyndigheten A-J1 blev färdig i juni 2015 och resultaten visar att reservoaren innehåller betingade 2C resurser om totalt 37 miljoner fat, med ett medeltal på 56  miljoner fat  olja och med en betydande potential utöver detta med upp till 118 miljoner fat olja i 3C-resurser.

Crown Energy äger en tioprocentig andel och enligt utfarmningsavtal kommer licenspartnern Africa Energy att stå för samtliga kostnader kopplade till nästa borrning inom licensen, inklusive tillkommande brunntestning. Africa Energy, som äger övriga 90 procent, är operatör i  licensen. Myndigheter i Sydafrika har under februari 2018 godkänt ansökan om att gå in i nästa två-årsfas vilken innefattar borrning. Operatören har förberett allt tekniskt arbete för att identifiera den optimala platsen för en utvärderingsborrning. De har även inlett logistiska aktiviteter, inklusive tidig upphandling av nödvändig utrustning.

Licens: Block 2B, South Africa

Operatör: Africa Energy Corp

Andel (working interest): 10%

Övriga partners: Africa Energy Corp (90%)

Stadie

Betingade resurser 2C (brutto) mmboe

Prospektiva resurser (brutto) mmboe

Totala resurser (brutto) mmboe

Working interest (netto) mmboe

Prospektering/Utvärdering

37

355

392

39

Crown Energy's working interest (WI), det vill säga andel i licensen, uppgår 10%.

Alla resurser är angivna i mmboe (miljoner fat oljeekvivalenter). Crown Energy beräknar reserver och resurser i enlighet med Society of Petroleum Engineers Petroleum Resources Management System of 2007.

Crown Energy AB (publ)

Skeppargatan 27, 114 52 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598