2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

Affärsområdet Energy fokuserar på prospekteringsmöjligheter med stor potential avseende utvinningsbara reserver. Crown Energy eftersträvar
en god riskspridning, såväl geografiskt som geologiskt, samt eftersträvar farm-out-möjligheter som exit-strategi för att så långt som möjligt
kapitalisera sina tillgångar.

Crown Energys befintliga projekt är belägna i Sydafrika, Madagaskar och Irak.

I Madagaskar befinner sig projektet i ett tidigt prospekteringsskede, medan Block 2B i Sydafrika har kommit längre inom samma fas där borrning av en brunn kommer att genomföras inom ett specifikt område, för att utvärdera den kommersiella potentialen. Kostnaden för Crown Energys andel är finansierad i enlighet med utfarmningsavtal med Africa Energy.

Licensen i Salah ad-Din, Irak, sträcker sig från prospektering till utbyggnadsfas och kan till och med redan idag omfatta områden som är redo för produktion. Däremot krävs först myndighetstillstånd samt ett omfattande arbete för att utvärdera området. För detta söker Crown Energy en finansiell och operationell partner.

Crown Energy har såväl betingade (2C) men framförallt prospektiva resurser. Prospektiva resurser är de resurser som bedöms finnas i ansamlingar i prospekteringsområdena, som ses som möjliga att borra men där borrning ännu ej  har skett. Betingade resurser innebär att  fyndigheter bevisats genom borrning, men av en eller flera anledningar uppfyller fyndigheten ännu inte kraven för reserver.

Tabellen nedan visar en sammanställning över Crown Energys projektportfölj med angiven nettopotential i antal miljoner fat oljeekvivalenter (mmboe), baserad på den senaste uppdaterade Competent Persons Report från 28 september 2017.

Tillgångsrapport

Den 28 september 2017 offentliggjordes en ny Competent Persons Report (”CPR”) över Crown Energys projekt i Irak, Ekvatorialguinea (Crown Energy har lämnat projektet i april 2021), Sydafrika och Madagaskar. Rapporten är upprättad av Crown Energys chefsgeolog och prospekteringschef Peter Mikkelsen och sedermera vidimerad av Dunmore Consulting som är en så kallad kvalificerad person (”Qualified person”) och registrerad hos Society of Petroleum Engineers. Rapporten har upprättats enligt gängse regler och internationell standard (Society of Petroleum Engineers Petroleum Resources Management System of 2007 (”SPE PRMS 2007”)).

Projektöversikt

Region

Working interest (andel)

Stadie

Betingade resurser 2C, brutto (mmboe)

Prospektiva resurser, brutto (mmboe)

Crown Energys andel i licensen, prospektiva och 2C (mmboe)

Sydafrika - Block 2B

10%

Prospektering

37

376

38

Madagaskar - Manja Block 3108

100%

Prospektering / Utvärderingen

-

1 071

1 071

Irak - Salah ad-Din

60%

Prospektering / Utvärdering / Utbyggnad

181

2 611

1 567

Totalt

218

4 058

2 676

Alla resurser är angivna i mmboe (miljoner fat oljeekvivalenter). Crown Energy beräknar reserver och resurser i enlighet med Society of Petroleum Engineers Petroleum Resources Management System of 2007.

Crown Energy AB (publ)

Skeppargatan 27, 114 52 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598