2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

Onshore prospekteringslicens på västra delen av ön. Efter seis- miska och geologiska undersökningar, har ett flertal strukturer kunnat identifieras. Fortsatt arbete innefattar borrningar, för vilka Crown Energy söker en partner.

Manjablocket är beläget på västra delen av Madagaskar och  omfattar en  total yta på 7 180 kvadratkilometer. Ett flertal strukturer har kunnat identifieras och den största ligger i nordvästra delen av licensen. Denna struktur kan tänkas innehålla upp till cirka 1 250 miljoner fat olja. Strukturen är belägen på 3 500 meters djup. I södra delen av licensen, gjordes fynd av gas redan under 1950-talet. Under de senaste åren har det i en  angränsande licens söderut gjorts större gasfynd.

Crown Energy kom under 2017 överens med OMNIS, olje- och gasmyndigheten för Madagaskar, om en förlängning av licensen med två år, till november 2019. Arbetsåtagandet flyttas över från tidigare period och fortsätter att innefatta en FTG (Full Tensor Gravity) undersökning över licensområdet, följt av frivillig ytterligare 2D-seismik.

Licens: Block 3108 "Manja", Madagascar

Operatör: Amicoh Resources Ltd (dotterbolag till Crown Energy Ventures Corporation)

Andel (working interest): 100%

Övriga partners: -

Manja Block 3108 - Madagaskar

Region

Betingade resurser 2C (brutto) mmboe

Prospektiva resurser (brutto) mmboe

Totala resurser (brutto) mmboe

Working interest (netto) mmboe

Prospektering

-

1 071

1 071

1 071

Crown Energy's working interest (WI), det vill säga andel i licensen, uppgår till 100%.

Alla resurser är angivna i mmboe (miljoner fat oljeekvivalenter). Crown Energy beräknar reserver och resurser i enlighet med Society of Petroleum Engineers Petroleum Resources Management System of 2007.

Crown Energy AB (publ)

Skeppargatan 27, 114 52 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598