2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

Offshore prospekteringslicens i Rio Muni-sänkan. Licensen innehåller bekräftade fyndigheter som dessutom är omgärdade av ett flertal strukturer med potential till ytterligare fyndigheter.

Licensområdet ligger i nära anslutning till fastlandet inom den så kallade Rio Munisänkan, vilken innehåller bekräftade fyndigheter såsom det oljerika Ceibafältet och fälten i block G.Dessa fält, som ligger cirka 50 kilometer söderut, har reserver om cirka 500 miljoner fat olja. En till Ceibafältet och fälten i block G liknande sandreservoar har identifierats och verifierats i Venus-fältet i Block P. Tidigare genomförda prospekteringsborrningar har också indikerat möjligheter till oljeförekomster inom närliggande områden till Venus-fältet. Block P har bevisade oljefyndigheter och befinner sig således i den senare fasen av Crown Energys affärsmodell.

Den sammanslagna summan av prospektiva resurser för dessa strukturer kan uppgå till cirka 150 miljoner fat olja enligt så kalllat ”best estimate” vilka alla ligger inom PDA.

Licensoperatören fortsätter med teknisk verksamhet inom licensen och bolaget inväntar fortfarande ett formellt meddelande avseende bestämda planer för 2018 och framåt.  Crown  Energy har inte haft några kostnader för licensen under perioderna av inaktivitet utöver kostnaderna för nedlagd tid avseende diskussioner och analyser av den aktuella situationen.

Licens: Block P (PDA), Ekvatorialguinea

Operatör: GE Petrol

Andel (working interest): 5%

Övriga partners: GE Petrol (58,4%), Atlas Petroleum (5,6%) och Vaalco Energy Inc (31%)

Block P (PDA) - Ekvatorialguinea

Stadie

Betingade resurser 2C (brutto) mmboe

Prospektiva resurser (brutto) mmboe

Totala resurser (brutto) mmboe

Working interest (netto) mmboe

Utbyggnad

18

142

160

8

Crown Energy's working interest (WI), det vill säga andel i licensen, uppgår till 5%.

Alla resurser är angivna i mmboe (miljoner fat oljeekvivalenter). Crown Energy beräknar reserver och resurser i enlighet med Society of Petroleum Engineers Petroleum Resources Management System of 2007.

Crown Energy AB (publ)

Brahegatan 30, 114 37 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598