2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

Styrelsen kan inom sig inrätta utskott i syfte att delegera vissa arbetsuppgifter. Normalt sett utgörs dessa utskott av ett revisions- och ersättningsutskott. En styrelses eventuella utskott behandlar de frågor som faller inom dess respektive område samt avger rapporter och rekommendationer som ligger till grund för styrelsens beslut.

Det är styrelsen som beslutar om ett utskott ska inrättas. Styrelsen kan i enlighet med Aktiebolagslagen, om mer ändamålsenligt, besluta att själva fullgöra de uppgifter som ett utskott har, d.v.s. hantera frågorna inom det ordinarie styrelsearbetet.

Crown Energy har historiskt inte haft något revisionsutskott eller ersättningsutskott, då styrelsen funnit det mer ändamålsenligt att hantera denna typ av frågor inom det ordinarie styrelsearbetet. Styrelsen fullgör därmed de uppgifter som ankommer på respektive utskott. Vid årsstämman 2021 tillsattes inga utskott.

Crown Energy AB (publ)

Skeppargatan 27, 114 52 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598