2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

 • Pierre-Emmanuel Weil

  Styrelseordförande sedan maj 2016

  Pierre-Emmanuel Weil (född 1981) valdes in i styrelsen vid årsstämman den 4 maj 2016. Han har en examen i finans från HEC i Paris samt en tvåårig juristexamen från Paris XI University. Mellan 2004-2008, arbetade Pierre-Emmanuel Weil på BNP Paribas leveraged finance-avdelning med bland annat kommersiella och finansiella due diligence-processer, analyserade investeringsmöjligheter samt ansvarade för större buyouts.

  Pierre-Emmanuel grundade 2009 Weil Investissment i Paris, vilket arbetar bland annat med förmögenhetsförvaltning, strukturering av privata fonder och andra rådgivningstjänster inom privata investeringar. Under 2016 sattes fonden Cement Fund SCSp upp av Pierre-Emmanuel Weil via Weil Investissment, vars syfte är att investera i tillgångar inom olje- och gasbranschen. Vid sidan av Weil Investissment är Pierre-Emmanuel Weil sedan 2012 styrelseledamot och delägare i fotbollsklubben Racing Club De Strasbourg Alsace.

  Pierre-Emmanuel Weil äger personligen inga aktier i Crown Energy AB, men är ansvarig för fonden Cement Fund SCSp, vilken innehar 63 000 000 stamaktier i Crown Energy AB.

 • Alan Simonian

  Styrelseledamot sedan 2011

  Alan Simonian (född 1966) avlade sin juridikexamen från Southhampton University 1988. Alan Simonian har varit engagerad i Crown Energy sedan 2011. Alan Simonians arbetsuppgifter berör främst uppgifter till den affärsmässiga verksamheten samt olika typer av uppgifter relaterade till hans position som ordförande. Han har arbetat med en mängd olika internationella projekt, framförallt i Nigera och Sydafrika.

  Alan Simonians styrka i projekt är att delta i påbörjandet av projekten där han arbetar med att bygga upp projektet så ett mätbart resultat uppnås. Som exempel var Alan Simonian involverad i uppstarten av Scotsdale Ltd som fick ett antal licenser i Nordsjön. Detta bolag blev sedan uppköpt av PA Resources AB. Utöver detta har Alan Simonian sedan tidigare en lång erfarenhet från oljebranschen där han 1996 var grundare av ett Londonbaserat oljeservice företag, Simco Petroleum Management Ltd.

  Alan Simonian äger privat och via bolag totalt 3 429 521 stamaktier i Crown Energy AB.

 • Jean Benaim

  Styrelseledamot sedan maj 2016

  Jean Benaim (född 1947) valdes in i styrelsen vid årsstämman den 4 maj 2016. Jean Benhaim studerade vid Robespierre College samt har studerat på den ekonomiska och statistiska sektionen på Arts et Métiers vid Paris tekniska högskola.

  Sedan mer är 30 år tillbaka har Jean Benaim bland annat arbetat med handel av kaffe och kakao i Afrika. Jean Benaim var en av de första som i sitt arbete för Sifca Group började exportera råkaffe och kakao från Elfenbenskusten och Kongo. Sedan 1983 är Jean Benaim verksam inom Intercafo S.A, som bedriver internationell handel med kaffe och kakao, speciellt från Elfenbenskusten.

  Mellan 2001 och 2007 arbetade Jean Benaim för oljebolaget Addax Petroleum, innan bolaget köptes upp av Sinopec Group. I sin roll ansvarade Jean Benaim bland annat för kontakter med oljeministeriet i Elfenbenskusten avseende Espoir-fältet. Från 2007 fram till idag har Jean Benaim arbetat inom Sea-Invest, vilket är en koncern med dotterbolag verksamma inom såväl hamnlogistik som oljeservice-området, i flera afrikanska länder. Jean Benaim har bland annat varit VD och koncernchef för Sea-Invest i Elfenbenskusten samt Sea-Invest Oil Services., samt suttit i styrelsen för Sea-Invest Afrique.

  Jean Benaim äger varken personligen eller via bolag några aktier i Crown Energy AB eller dess dotterbolag.

 • Yoav Ben-Eli

  Styrelseledamot sedan december 2016

  Yoav Ben-Eli, (född 1970), portugisisk medborgare, valdes in i styrelsen den 12 december 2016.

  Yoav Ben-Eli har en examen i naturvetenskap från universitetet i Tel Aviv, men har sedan 20 år tillbaka i tiden arbetat i Afrika med med byggprojekt inom olje- och gasindustrin. År 2000 grundade Yoav Ben-Eli ESI Group – Engineering Services International, vilket är verksamt i Angola. Yoav Ben-Eli har 15 års erfarenhet från VD- och olika chefsposter i flertalet afrikanska länder.

  Yoav Ben-Eli äger via sitt bolag YBE Ventures Ltd, 343 817 971 aktier i Crown Energy AB.

Crown Energy AB (publ)

Brahegatan 30, 114 37 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598