2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

Revisorn utses av bolagsstämman för att på aktieägarnas vägnar granska dels Crown Energys årsredovisning och bokföring och dels styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

Vid årsstämman 2021 valdes revisionsbolaget PwC till revisor i Crown Energy för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor utsågs auktoriserad revisor Bo Lagerström att underteckna revisionsberättelsen.

Crown Energy AB (publ)

Skeppargatan 27, 114 52 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598