2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

Verkställande direktören leder och kontrollerar att verksamheten bedrivs i enlighet med aktiebolagslagen, andra lager och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag, bolagsordningen och styrelsens interna styrinstrument samt i enlighet med av styrelsen fastställda mål och strategier.

Verkställande direktören tar i samråd med styrelsens ordförande fram nödvändigt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten, föredrar ärenden och motiverar förslag till beslut. Verkställande direktör är Yoav Ben-Eli.

Ledningsgruppen består i övrigt av Michail Shatkus, CFO och vice VD, Alan Simonian COO samt Peter Mikkelsen, chefsgeolog och prospekteringschef. Peter Mikkelsen är ej anställd i Crown Energy utan genomför sina uppdrag på konsultbasis.

 

Crown Energy AB (publ)

Skeppargatan 27, 114 52 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598