2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

Projektportfölj Angola

Projektportföljen i Angola består av 15 fastighetstillgångar, varav en är innehavd för försäljning. Fyra av fastigheterna ägs till fullo eller delvis av Crown Energy och resterande innehas via nyttjanderättskontrakt med mark- ägare. Tillgångarna, exklusive den fastighet som är under försäljning, omfattar 19 623 kvadratmeter uthyrningsbar boende- och kontorsyta. Tecknade hyreskontrakt består av både längre och kortare kontrakt med såväl hyresgäster och markägare, och förlängs regelbundet.

Översikt fastigheter i Angola

Plats

Byggnadsår

Uthyrningsbar yta, kvm

Andel lägenheter, %

Andel kontor, %

Ägda och/eller delägda fastigheter

Manhattan

Luanda, ANG

2012

941

100%

0%

Ponticelli

Luanda, ANG

2011

1 227

66%

34%

Anabela

Luanda, ANG

2007

2 343

100%

0%

Maria

Luanda, ANG

2009

3 461

31%

69%

Leasade fastigheter

Abel 1

Luanda, ANG

2008

1 698

100%

0%

Park

Luanda, ANG

2011

3 092

100%

0%

Soho

Luanda, ANG

2012

3 060

85%

15%

Gabriela - GH

Luanda, ANG

2007

400

100%

0%

Sergio - GH

Luanda, ANG

2008

400

100%

0%

Carla - GH

Luanda, ANG

2008

1 200

100%

0%

Natalia - GH

Luanda, ANG

2007

400

100%

0%

Teresa - GH

Luanda, ANG

2006

350

100%

0%

Linda - GH

Luanda, ANG

2004

350

100%

0%

Filipe - GH

Luanda, ANG

2010

350

100%

0%

Village 2

Luanda, ANG

2009

350

100%

0%

TOTALT

19 623

Fastighet under försäljning

C-View

Luanda, ANG

2016

12 060

21%

79%

Crown Energy AB (publ)

Skeppargatan 27, 114 52 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598