2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

Crown Energy erbjuder specialanpassade bostäder och kontor på otillgängliga platser runt om i världen – primärt i Afrika. Utifrån kundernas behov designar och utvecklar Crown Energy olika typer av lösningar, allt ifrån tillfälliga projekt på några år till mer långsiktiga projekt som löper upp till flera decennier. Crown Energy hyr ut och förvaltar fastigheterna samt erbjuder service och kringliggande tjänster som skapar värde både för kunderna och bolagets aktieägare.

PROJEKTUTVECKLING MED INTERNATIONELL STANDARD

Crown Energy har genom förvärvet 2017 av ESI Group S.A. cirka 17 års erfarenhet av att erbjuda ett one-stop-shop-koncept med hög internationell standard i såväl urban miljö som på avlägsna och otillgängliga platser. Crown Energys koncept innefattar finansiering, design, byggnation samt efterföljande drift, förvaltning och mervärdestjänster.

Tillsammans med samarbetspartners har Crown Energy kapacitet att tidseffektivt etablera specialanpassade projekt på nya platser. Beroende på projektets geografiska placering, omfattning och tidsram, utvecklas olika förslag på lösningar: antingen genom så kallade Rapid Deployment Camps, eller Long-term Property Assets.

Rapid Deployment Camps

För projekt med kort till  medellång  tidshorisont, vanligtvis mellan 2 och 5 år, utarbetas så kallade Rapid Deployment Camps som omfattar allt från avancerade tältlösningar avsedda för mindre team till modulbyggnationer för upp  till  ett tusental  personer. Detta avser främst projekt på avlägsna och svårtillgängliga platser, där  kunden har  behov av  att etablera verksamhet under en begränsad period.

Crown Energy arbetar med att tidseffektivt upprätta ändamålsenliga anläggningar och faciliteter som inkluderar trivsamt boende och driftsäker elektricitet, värme, kyla, vatten, bränsledepåer m.m.

Long-term Property Assets

I urbana miljöer och projekt med längre tidshorisont, arbetar Crown Energy med mer omfattande byggnationer och erbjuder uthyrning av boende- och kontorslösningar med en hög internationell standard. Kärnan i erbjudandet är att Crown  Energy ska erbjuda hög kvalitet och servicenivå samtidigt som kunden inte behöver göra stora  investeringar.  Crown Energy koordinerar finansiering, design, byggnation, drift och förvaltning, samt erbjuder tilläggstjänster som skapar trivsamma miljöer för de boende.

FÖRVALTNING OCH SERVICE

Oavsett geografisk placering ska Crown Energy erbjuda hög- kvalitativa boenden och tjänster med hög servicenivå. Inom fastighetsförvaltning och service levererar Crown Energy:

► Underhåll
► Säkerhetslösningar
► Logistik och transport
► Hantering av sanitetslösningar och avfall
► Underhåll av vatten- och bränsledepåer
► Fastighetsskötsel
► Uppkoppling till internet, TV och satellit
► Köks- och tvättutrymmen

MERVÄRDESSKAPANDE TJÄNSTER

För att låta kunderna fokusera på sin kärnverksamhet och undvika onödig administration, omfattar Crown Energys erbjudande en helhetslösning. Det innefattar bland annat fullt utrustade och möblerade lägenheter, sviter, gemensamhetsutrymmen, gym och konferensrum. Exempel på mervärdesskapande tjänster som erbjuds är:

► Supporttjänster och dygnet-runt service samt felanmälan
► Cateringtjänster
► Säkerhetstjänster
► Rekreations- och konferensutrymmen
► Städning, tvättning och hushållstjänster
► Hjälp med telefon, TV och internet
► Medicinsk support vid behov

CROWN STÅR FÖR INVESTERINGARNA I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, SÅ ATT KUNDERNA ENDAST HAR

DRIFTSKOSTNADER.

Vi sparar tid åt våra kunder genom att använda en unik modell med en årlig engångsfaktura  som  innefattar  alla  de  tjänster som ingår: hyra, kapitalförvaltning, underhåll, säkerhet, utrust- ning, catering, telekom, tvätt och mycket mer.

 

Crown Energy AB (publ)

Skeppargatan 27, 114 52 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598